May 21, 2024

Yêu cầu và mô tả công việc:

– Tốt nghiệp 12/12, bằng thuyền trưởng, bằng máy 1 hoặc 2, chứng chỉ huấn luyện an toàn đường thủy nội địa.

– Cẩn thận, quan sát tốt, tác phong nghiêm túc.

– Lái tàu hoặc phụ lái.

– Giúp khách lên xuống và mang hành lý lên xuống tàu.

– Bảo quản và làm vệ sinh tàu.

– Thông báo cho người quản lý tàu trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào.

– Thực hiện nghiêm ngặt mọi quy định về giao thông đường sông.

– Phối hợp tốt và hỗ trợ đồng nghiệp để phục vụ tốt nhất cho khách trong quá trình vận hành tàu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Experience
2 năm kinh nghiệm
Work Level
Experience
Employment Type
fulltime
Salary
Thỏa thuận
Valid Until
July 10, 2024
Victoria Can Tho Resort
View profile
Industry
Hospitality
Company size
95 associates employees
Founded in
1998
Phone
(+84) 292 3810111 (+84) 292 381**** Show
Location
Can Tho

Related Jobs

Other similar jobs that might interest you

Sercurity
June 11, 2024 by Victoria Can Tho Resort
Valid until: July 10, 2024

APPLY NOW