June 11, 2024

    Tốt nghiệp THPT trở lên

    Kinh nghiệm 3 năm làm việc ở Khách sạn – Nhà hàng

    Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ/ an ninh, PCCC

    Trung thực, năng nổ, chấp nhận làm ca đêm

    Tính cách hòa nhã, tinh thần cảnh giác cao

   Tổ chức và hoạch định chương trình an ninh của khách sạn.

   Lập lịch trình hoạt động hàng tuần và điều phối các hoạt động của bộ phận; duyệt lịch làm việc của nhân viên.

   Truyền đạt kiến thức cho nhân viên để cải thiện hiệu suất của họ và sửa chữa chúng nếu cần thiết.

   Làm gương và luôn chuẩn bị chu đáo.

   Tham dự tất cả các chương trình huấn luyện do công ty tổ chức.

   Kiểm soát và áp dụng nghiêm ngặt việc thực hiện tất cả các chính sách, quy định và thủ tục an toàn và vệ sinh của khách sạn.

   Tham gia vào cuộc họp hàng ngày với tất cả các quản lý.

   Phát triển thái độ tích cực, kỹ năng làm việc và kiến thức của nhân viên.

   Thích ứng với năng lực và năng khiếu của nhân viên.

   Kiểm soát và kiểm tra xem các nhiệm vụ có được nhân viên hoàn thành một cách đầy đủ hay không.

   Lưu giữ, duy trì và kiểm soát tình trạng và bảo trì của vật liệu và thiết bị.

   Thực hiện báo cáo hàng tháng cho Tổng Giám đốc.

   Tuyển dụng nhân viên; Xác minh tất cả các thông tin được ghi trong sổ đăng ký.

   Đảm bảo rằng nhân viên của mình biết tất cả các thiết bị chữa cháy và hoạt động.

   Tổ chức huấn luyện phòng chống cháy nổ.

   Duy trì hợp tác với cảnh sát và cơ quan cứu hỏa.

   Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, thực hiện và đánh giá các kế hoạch này.

   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Experience
3 năm
Work Level
Experience
Employment Type
fulltime
Salary
9 - 10 triệu đồng
Valid Until
July 10, 2024
Victoria Can Tho Resort
View profile
Industry
Hospitality
Company size
95 associates employees
Founded in
1998
Phone
(+84) 292 3810111 (+84) 292 381**** Show
Location
Can Tho

APPLY NOW