Kế Toán Tổng Hợp – Vận tải Thiên Minh

May 17, 2024

MỤC TIÊU CHÍNH

Thực hiện các chức năng kế toán liên quan đến tính chính xác, ghi chép, của các nghiệp vụ tài chính và hoạt động của công ty.

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, đối chiếu số liệu và ghi sổ kế toán.
 • Thanh toán đúng hạn và tránh thanh toán hai lần.
 • Xuất hóa đơn và quản lý công nợ.
 • Chuẩn bị các báo cáo kế toán và quản trị theo yêu cầu.
 • Đảm bảo tất cả các hồ sơ thuế và tài liệu pháp lý, thanh toán thuế và phí / báo cáo theo luật định và kiểm toán được đáp ứng thời hạn và đáp ứng các tiêu. chuẩn tuân thủ luật định và quy định cần thiết.

YÊU CẦU KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

 • Bằng cử nhân tối thiểu.
 • Tiếng Anh cơ bản.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft Office.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị/tiện ích văn phòng để phục vụ công việc.
 • Kiến thức cơ bản về các quy định chung về thuế và các nguyên tắc chung về kế toán.

QUYỀN LỢI

 • Lương thưởng cạnh tranh bao gồm lương, phụ cấp, thưởng và nghỉ phép có lương…
 • Bảo hiểm y tế cá nhân
 • Giờ làm việc linh hoạt và địa điểm làm việc phù hợp với đi làm của từng cá nhân.
Experience
2 năm kinh nghiệm
Work Level
Junior level
Employment Type
Full Time
Salary
10 triệu Gross
Valid Until
July 31, 2024
Vivu Journeys
View profile
Industry
Destination Management
Company size
60 employees
Founded in
2020
Phone
(+84) 24 3926 3148 (+84) 24 3926 **** Show
Location
Hanoi

APPLY NOW