Chung tay bảo vệ môi trường cùng Victoria Châu Đốc và Victoria Núi Sam tại ngày hội Green Day

Chung tay bảo vệ môi trường cùng Victoria Châu Đốc và Victoria Núi Sam tại ngày hội Green Day Hôm nay ngày 13/4, khách sạn Victoria Châu Đốc và Victoria...
Posted in Kindness
March 14, 2023
Chung tay bảo vệ môi trường cùng Victoria Châu Đốc và Victoria Núi Sam tại ngày hội Green Day

🍀🍀🍀Chung tay bảo vệ môi trường cùng Victoria Châu Đốc và Victoria Núi Sam tại ngày hội Green Day

Hôm nay ngày 13/4, khách sạn Victoria Châu Đốc và Victoria Núi Sam đã phối hợp cùng Phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố Châu Đốc tổ chức ngày hội Green Day. Gần 80 thành viên của hai khách sạn và người dân địa phương đã cùng chung tay thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh tại bờ kè dọc theo Công viên 30/4, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho công viên của thành phố.

Năm nay, ngày hội Green Day một lần nữa được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, khuyến khích nâng cao trách nhiệm và thay đổi nhận thức của cộng đồng vì một lối sống bền vững hơn. Tham gia hoạt động ý nghĩa này, các TMGers đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ môi trường của thành phố, đúng với giá trị văn hóa “Sự Tử Tế” – Kindness mà TMG luôn hướng tới.

—–

🍀🍀🍀Today, April 13, Victoria Chau Doc and Victoria Nui Sam cooperated with Chau Doc’s Department of Culture and Information to organise a meaningful Green Day. Nearly 80 members of the two hotels joined many locals to collect garbage and clean the embankment along the 30/4 Park.

This year, Green Day is held again to raise awareness and encourage people to take responsibility for a greener and more sustainable lifestyle. Participating in this meaningful activity, TMGers have contributed significantly to the environmental protection of the city, in line with the cultural value of Kindness that TMG always strives for.

Nguồn: https://www.facebook.com/tmgroup.vn/posts/739695807830369

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles

Browse the latest career advices

No related articles