Sự Tử Tế” – Một trong những giá trị văn hóa cốt lõi của Tập đoàn

Trong những ngày cuối năm 2022, bà Ninh Hạnh, Trưởng phòng Nhân Sự tại TMG đã có những chia sẻ chân tình về “Sự Tử Tế” – Một trong những...
Tháng Mười Hai 26, 2022
Sự Tử Tế” – Một trong những giá trị văn hóa cốt lõi của Tập đoàn

💝Trong những ngày cuối năm 2022, bà Ninh Hạnh, Trưởng phòng Nhân Sự tại TMG đã có những chia sẻ chân tình về “Sự Tử Tế” – Một trong những giá trị văn hóa cốt lõi của Tập đoàn.

💝Bà Ninh Hạnh cho biết: “Sự Tử Tế” là một trong những giá trị văn hóa mà công ty xây dựng. Trải qua hơn 28 năm hình thành và phát triển thì “Sự tử tế” ở đây, mình nghĩ đó là giá trị cốt lõi cực kỳ quan trọng… Tại Thiên Minh, “Sự tử tế” thấm đẫm trong mối quan hệ từ sếp đến các thành viên, đồng nghiệp với nhau hay là giữa các thành viên công ty với khách hàng. “Sự tử tế” đó là một trong những mấu chốt quan trọng trong việc các bộ phận làm việc với nhau khăng khít và có thể hỗ trợ cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn.”

👉Tìm hiểu thêm về “Sự tử tế” trong video dưới đây hoặc tại: https://bit.ly/3YSxIKn

————

💝In these last few days of 2022, Ms. Ninh Hanh, Head of the People Department at TMG has kindly managed some time to share about the genuine kindness nurtured at TMG.

💝Talking about Kindness – one of the core values of TMG, Ms. Ninh Hanh said: “Kindness is one of the core values that the company has developed. After more than 28 years of establishment and development, kindness has become a significant core value… At Thien Minh, kindness exists in the relationship between managers to employees, colleagues and each other, or between employees and customers. That kind of kindness is one of the key points that help departments work together closely and support each other through all the difficulties.”

👉For a better understanding of TMG’s Kindness, watch the video below or read at: https://bit.ly/3C0lQwd

Nguồn: https://tmgroup.vn/vi/goc-truyen-thong/ngay-cuoi-nam-noi-chuyen-tu-te.html?fbclid=IwAR3d9hVLZTFvcfOO1iJ7kEd1XfniCT4dOJDCAUHmFqvuRrHv4oQerypSJF8

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles

Browse the latest career advices

No related articles